STIFTELSEN

Förord

Tack!

Till Bengt Lindh, som  har varit vänlig att skriva förordet till minnesskriften som finns på underflikarna.

CYKEL-SM I HELSINGBORG 1959, STIFTELSE FÖR UNDERSTÖD ÅT CYKELSPORTEN I HÄLSINGBORG

Stiftelsens ändamål: Att främja vård och fostran av barn (Ungdomsverksamhet).

Styrelse 2013: Ordf. Kaj Stenberg, kassaförvaltare Karl Axel Paulson SEB, ledamöter Bengt Lindh och Hans-Ingvar Green, adjungerande ledamot Alf Svensson samt ordföranden i CK FIX.

Beslutet att sätta överskottet från Cykel SM 1959, drygt 9000:– i en stiftelse, fattades av de erfarna och kloka männen Nils Carlius, Tage Hallbeck, Lennart Vinck och Lennart Hansson, ledamöter i organisationskommittén för Cykel SM. Att det var ett klokt och framsynt beslut, det har utdelningarna till CK FIX under drygt femtio år åren gett belägg för.

Dock fanns det invändningar mot detta beslut, från klubbens aktiva cyklister, som tyckte, att: Överskottet borde användas för subventioner av däck och cykelinköp.

Den största motståndaren till bildandet och sättande hela vinsten i en stiftelse, var cyklisten och dåvarande tränaren, den nuvarande styrelseledamoten Bengt Lindh.  

CK FIX ordförande Mikael Nordbeck har fällt yttrandet att Stiftelsen lever sitt eget liv.

Detta har inte bara Mikael uttalat. Vid ett flertal tillfällen under åren, har olika propåer framförts om större utbetalningar till CK FIX, än de av stiftelsens styrelse beslutade. I varje års årsredovisning anges om det finns tillgängliga medel för utdelning och efter avsättning om 1/3 av förvaltningsresultatet till bundet kapital. Därefter är det upp till CK FIX att lämna en motivering om behov och bifoga en ansökan om utbetalning av pengar från stiftelsen till klubben. Därefter det är upp till stiftelsens styrelse att besluta om behovet är i enlighet med avsikten i stiftelsens stadgar. Stiftelsens lagenliga skötsel står under Länsstyrelsens tillsyn.

Således är det inte bara att begära ut medel, även om behovet är stort och tillgångarna imponerande. För närvarande hela 500.000:– I år finns det 61.841:–, som CK FIX kan anhålla om utbetalning från. För tre år sedan utbetaldes 40.000:–, som klubben använde för inköp av nya tävlingscyklar, avsedda för utlåning till intresserade nybörjare. Det är helt fantastiskt vilket ekonomiskt stöd klubben har haft under åren, som förflutit sedan SM 1959. Om detta kan man läsa på sidan 8 i minnesskriften. Inköp av VW-bussar, TV, Videokamera, kontantbidrag.

Visst är det fantastiskt för Ungdomsverksamheten i CK FIX med Stiftelsen. Tänk det hela började med c:a 9.000:–, och idag en behållning idag om 500.000:– trots många utbetalningar till CK FIX under årens lopp.

Visst lever stiftelsen sitt eget liv, men hittills ett gott sådant!

Om någon önskar ställa frågor om stiftelsen, är det bara att kontakta oss i styrelsen, Kaj, Bengt eller Hans-Ingvar.

Senaste kommentarer

24.06 | 18:31

Fina minnen, vad kul vi hade och har fortfarande 💪

26.05 | 09:05

Stort grattis Kaj, Du är värd många kramar och stor omtanke, önskar I...

24.05 | 15:21

Grattis på födelsedagen!

24.05 | 14:04

Grattis Kaj ha en trevlig dag, vet hur det er at bli 80 en herlig ålder.